Informatie over “Vriend van Oranje Stichting Roden”

Het zou fantastisch zijn als iedereen in de gemeente Noordenveld Vriend zou worden
van de Oranje Stichting Roden.
Wij zijn gebaat bij veel Vrienden om verzekerd te zijn van een constante bron aan bijdragen.
Op deze wijze kunnen wij de jaarlijks terugkerende kosten van de organisatie van Koningsdag betalen.
Uw jaarlijkse bijdrage is slechts € 5,00 per huisadres.
Wij nemen graag wat werk uit uw handen. Daarom kan betalen alleen met het afgeven van een incassomachtiging. Ieder jaar in januari zal dan uw bijdrage automatisch van uw bankrekening worden afgeschreven.
Met onderstaand formulier kunt u zich via onze website aanmelden als Vriend.

De met een * aangegeven rubrieken moeten zijn ingevuld.

Naam*

Adres*

Postcode*

Woonplaats*

Telefoon vast e/o mobiel*

Mail adres*

IBAN-nummer bankrekening*

Bankrekening ten name van*

Graag aankruisen waarvoor u kiest.

u interesse heeft in een bestuursfunctie. Hieronder kunt u aangeven welke functie binnen het bestuur u zou willen bekleden

u als vrijwilliger mee wilt helpen Koningsdag te realiseren. Hieronder kunt u aangeven wat u als vrijwilliger graag zou willen doen.

Heeft u suggesties voor de activiteiten op Koningsdag. Hieronder kunt u uw suggesties aangeven.

Door inzending van dit ingevulde formulier verleent u tot wederopzegging machtiging aan de Oranje Stichting Roden om jaarlijks de bijdrage van € 5,00 af te schrijven van uw bankrekening.
Indien u niet akkoord gaat met de afschrijving, heeft u na de afschrijving 67 dagen de tijd om uw bank opdracht te geven het bedrag terug te boeken.

Wij zien belangstellend uit naar uw aanmelding, waarvoor alvast onze hartelijke dank.