De Oranje Stichting Roden heeft de ANBI-status.

Naam                     Oranje Stichting Roden
RSIN                       816651358
KvK numer           41019046

 

Doelstelling

De Oranje Stichting Roden heeft als doel het bevorderen, stimuleren en in stand houden van de Koningsdagsviering in Roden, gemeente Noordenveld. De stichting tracht dit doel te bereiken door het organiseren van herdenkingsplechtigheden en feestelijkheden voor de bevolking van Roden bij gelegenheden van verjaardagen en bijzondere gebeurtenissen in het Koninklijk Huis. Meer in het bijzonder het organiseren van diverse festiviteiten op Koningsdag.

Beleidsplan

Enige jaren geleden is besloten om festiviteiten rondom Koninginnedag/Koningsdag te organiseren in het centrum van Roden. De activiteiten worden op deze dag gefaciliteerd en ondersteund. Voor de financiering hiervan is de Stichting afhankelijk van subsidies, sponsoring en donaties.

Beloningsbeleid

De betrokkenheid van de bestuursleden is op basis van vrijwilligheid. Er worden aan de bestuurders geen vergoedingen verstrekt.

Financiële verantwoording

De Oranje Stichting Roden besteedt haar inkomsten volledig aan haar doelstelling.

Financieel overzicht 2017