De Oranje Stichting Roden heeft de ANBI status.

Naam Oranje Stichting Roden
RSIN 816651358
KvK numer 41019046

Contactgegevens

Westerstraat 26 , 9301 BA Roden

Bestuurssamenstelling

Dhr Bernard Klaver – voorzitter 
Mevr. Woudy ten Cate – Secretaris
dhr Roelof Kuipers – penningmeester
dhr. Fikre Forsido – bestuurslid
dhr. Jan Plazier – bestuurslid

Doelstelling

De Oranje Stichting Roden heeft als doel het bevorderen, stimuleren en in stand houden van de Koningsdag viering in Roden, gemeente Noordenveld. De stichting tracht dit doel te bereiken door het organiseren van herdenkingsplechtigheden en feestelijkheden voor de bevolking van Roden bij gelegenheden van verjaardagen en bijzondere gebeurtenissen in het Koninklijk Huis. Meer in het bijzonder het organiseren van diverse festiviteiten op Koningsdag.

Beleidsplan

Enige jaren geleden is besloten om festiviteiten rondom Koninginnedag/Koningsdag te organiseren in het centrum van Roden. De activiteiten worden op deze dag gefaciliteerd en ondersteund. Voor de financiering hiervan is de Stichting afhankelijk van subsidies,sponsoring en donaties.

Beloningsbeleid

De betrokkenheid van de bestuursleden is op basis van vrijwilligheid. Er worden aan de bestuurders geen vergoedingen versterkt.

Verslag van de activiteiten

Evenals voorgaande jaren zijn er in 2016 diverse festiviteiten georganiseerd op Koningsdag.

Financiële verantwoording

De Oranje Stichting Roden besteedt haar inkomsten volledig aan haar doelstelling.

Financieel overzicht 2017