Het bestuur van de Oranje Stichting Roden organiseert Koningsdag in Roden. De Oranje Stichting Roden is een voortzetting van de Stichting Rôner Koninginnedag. De Stichting Rôner Koninginnedag is in 1989 opgericht en was het startpunt van het in Roden vieren van de verjaardag van onze regerende vorst of vorstin.

De stichting heeft haar naam gewijzigd in 2013 naar aanleiding van de troonswisseling in 2013. Vanaf 2014 wordt er nu Koningsdag gevierd op 27 april. Valt deze datum op een zondag dan zal het een dag eerder worden gevierd.

De festiviteiten op Koningsdag zijn een begrip geworden in Roden en in wijde omtrek.

Het bestuur bestaat uit een enthousiaste groep mensen, die de benodigde gelden en  sponsoren  werft en een leuk, aantrekkelijk feestprogramma samenstelt voor jong en oud.

Dit feestprogramma is mogelijk door de hulp van 40 vrijwilligers, die onmisbaar zijn om de Koningsdag in Roden tot een groot feest te laten losbarsten.

Het bestuur van de Oranje Stichting Roden heeft verder als doel om bij gebeurtenissen van het Koninklijk huis daaraan op gepaste wijze aandacht te schenken.

Zo werden er herdenkingen gehouden bij het overlijden van leden van het Koninklijk Huis en een lampionoptocht bij de geboorte van Prinses Amalia.

 

Bestuurssamenstelling:

Floor Schmitz – Voorzitter
Bernard Klaver – Penningmeester


Vacature

Binnen de Stichting is een vacature. 

Hebt u dit jaar erg genoten van de Koningsdag. En wilt u dat deze dag in de toekomst ook op een feestelijke wijze wordt gevierd. Dan graag contact opnemen met één van de bestuursleden of per e-mail (info@oranjestichtingroden.nl).

 Nieuwe mensen met nieuwe ideeën houden Koningsdag in Roden  levendig.