Vrienden Van Oranje Stichting Roden

De vriendenactie van  Oranje Stichting Roden heeft haar aftrap gehad in het gemeentehuis van Roden waar de burgemeester dhr. Klaas Smid de  allereerste vriendenmachtiging van
€ 5,00 heeft ondertekend. We hopen dat veel mensen zijn voorbeeld zullen volgen.

Met deze vriendenactie tracht de Oranje Stichting een reguliere geldstroom garanderen waarmee veel gerealiseerd worden . Te denken aan bijvoorbeeld het inhuren van een springkussen, een shantykoor zoals de Landrotten, Muziekvereniging Noordenveld, een heuse showband, een theaterprogramma in Onder de Linden en attributen voor de kinderspelen.

 Vrijdag 14 en 21  april zijn we te vinden op de weekmarkt in Roden om zelf actief vrienden te werven die met een jaarlijkse bijdrage ons willen ondersteunen.Tijdens Koningsdag 2017 kunt u ons ook vinden op de vrijmarkt met een eigen Oranje kraam waar we ook weer zullen trachten vrienden te werven voor onze Stichting. Op deze manier hopen we nog vele jaren met veel plezier voor jong en oud een leuke dag op 27 april te kunnen organiseren.

              Help ons om nog jaren een leuk feest te kunnen organiseren!

Heeft u geen machtigingskaart dan is het ook mogelijk om zelf uw bank een opdracht te geven om geld over te maken op  rekeningnummer van:
Oranje Stichting Roden NL 95 RABO 0399 4100 07